Turvallisuusohje asiakkaille, päivitetty 15.11.2022

Ratsastukseen ja hevostoimintaan yleensäkin liittyy riskejä. Onnettomuustapauksissa vahingot voivat aiheuttaa vakavia vammautumisia. Hevosten parissa sattuu myös kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Riskejä voidaan minimoida ja vahinkojen määrää voidaan pienentää oikealla toiminnalla ja asianmukaisella turvavarustuksella.

Hevosten parissa pyritään toimimaan niin, että vahinkoja tapahtuu mahdollisimman vähän. Koska vahingoilta ei voi kokonaan välttyä, tulee hevosia käsiteltäessä sekä ajettaessa ja ratsastettaessa noudattaa tiettyjä käytäntöjä ja käyttää turvavarusteita.

Tallin sääntöjä noudattamalla onnettomuuksien riskiä voidaan merkittävästi pienentää. Tallin säännöt ovat nähtävissä tallin ilmoitustaululla ja kotisivuillamme. Tallin säännöt löytyvät myös tallin turvallisuuskansiosta kerhohuoneesta turvalllisuusasiakirjan liitteenä. Jokaisen asiakkaan (tai huoltajan) tulee tutustua tallin turvallisuusasiakirjaan. Asiakkaat saavat turvallisuusdokumentteja luettavikseen myös sähköpostitse asiakastiedotteiden mukana.

Muutamia olennaisia kohtia tallin säännöistä ja muita tärkeitä turvallisuusnäkökohtia hevosten parissa toimimiseen:

Tallilla käytettävät ihmisten varusteet

Tallillamme kypärää käyttää jokainen ratsastajamme ja jokainen muu hevosia tai poneja käsittelevä tai niiden läheisyydessä oleskeleva henkilö iästä ja kokemustasosta riippumatta, esim. huoltajat avustaessaan lapsia. Kypärän tulee olla VG1-standardin mukainen.

Ratsastuskoulun maasto- ja estetunneilla edellytämme kaikilta ratsastajiltamme turvaliivin käyttöä. Alle 18-vuotiaat ratsastajamme ja muut alle 18-vuotiaat tallillamme hevosia ja poneja käsittelevät henkilöt käyttävät turvaliiviä myös kaikessa muussa hevosiin liittyvässä toiminnassa, kuten hevosta varustaessaan. Suosittelemme vahvasti turvaliiviä kaikkeen ratsastukseen ja hoitotilanteisiin myös aikuisasiakkaillemme.

Käytä ratsastaessasi asianmukaisia jalkineita. Jos et omista ratsastusjalkineita, huolehdi, että jalkineissasi on korko. Käytä aina hevosten parissa jalkineita, jotka suojaavat jalkaa. Turvakengät on suositeltava vaihtoehto. Älä käsittele hevosia sandaaleissa tai vastaavissa jalkineissa.

Käytä käsineitä ratsastaessasi ja ajaessasi hevosella sekä taluttaessasi hevosta.

Pukeudu asianmukaisesti. Ratsastaessa tulee välttää lepattavia vaatteita, hiertäviä saumoja, vaatteissa olevia naruja ja huppuja. Pidä takki kiinni ratsastaessasi.

Käytä ajaessasi suojalaseja.

Hevosen varusteet

Ratsastettaessa ja ajettaessa hevosella tulee olla sopivat varusteet ja ne tulee pukea hevoselle oikein.

Hevosen varusteiden tulee olla ehjät ja käyttötarkoitukseen soveltuvat.

Ratsastettaessa satulavyö tulee muistaa kiristää asianmukaisesti, jotta satula pysyy hyvin paikoillaan.

Satulassa käytetään turvajalustimia, jotta minimoidaan ratsastajan riski jäädä kiinni jalustimeen putoamistilanteessa. Turvajalustinten käyttöä edellytetään myös yksityishevosten kanssa.

Maastossa käytetään runsasta määrää heijastimia ja otsalamppuja. Ratsastettaessa ja kärryillä ajettaessa pimeällä tai hämärällä täytyy olla kulkusuunnassa vasemmalla puolella eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.

Yleisohjeita ratsastukseen

  • Kentän portit on ehdottomasti pidettävä suljettuina kentällä ratsastettaessa

  • Yksin ei ole turvallista maastoilla.

  • Maastoon mentäessa on aina ilmoitettava, mihin lähtee.

  • Maastossa on aina oltava kännykkä mukana.

  • Ratsasta vain reiteillä, joihin on erityisesti annettu lupa


Muuta tärkeää

Tutustu tallin turvallisuusasiakirjaan. Kerro havaitsemistasi puutteista tallin henkilökunnalle. Jos olet epävarma jostakin asiasta, kysy aina neuvoa ja pyydä apua. Älä yritä tehdä sellaista, mihin taitosi eivät riitä tai mikä pelottaa.