Turvallisuusohje asiakkaille, päivitetty 16.2.2020

Ratsastukseen ja hevostoimintaan yleensäkin liittyy riskejä. Onnettomuustapauksissa vahingot voivat aiheuttaa vakavia vammautumisia. Hevosten parissa sattuu myös kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Riskejä voidaan minimoida ja vahinkojen määrää voidaan pienentää oikealla toiminnalla ja asianmukaisella turvavarustuksella.

Hevosten parissa pyritään toimimaan niin, että vahinkoja tapahtuu mahdollisimman vähän. Koska vahingoilta ei voi kokonaan välttyä, tulee hevosia käsiteltäessä sekä ajettaessa ja ratsastettaessa noudattaa tiettyjä käytäntöjä ja käyttää turvavarusteita.

Tallin sääntöjä noudattamalla onnettomuuksien riskiä voidaan merkittävästi pienentää. Tallin säännöt ovat nähtävissä tallin ilmoitustaululla ja kotisivuillamme. Tallin säännöt löytyy myös tallin turvallisuuskansiosta kerhohuoneesta turvalllisuusasiakirjan liitteenä. Jokaisen asiakkaan (tai huoltajan) tulee tutustua tallin turvallisuusasiakirjaan. Tallin säännöt, asiakkaan turvallisuusohje ja tallin turvallisuusasiakirja lähetään sähköpostissa asiakkaille asiakastiedotteen mukana joitakin kertoja vuodessa.

Muutamia olennaisia kohtia tallin säännöistä ja muita tärkeitä turvallisuusnäkökohtia hevosten parissa toimimiseen:

Tallilla käytettävät ihmisen varusteet:

 • Aina ratsastaessasi ja ajaessasi hevosella käytä sopivan kokoista hyväksyttyä turvakypärää. Pidä kypärä hyvin kiinnitettynä. Kypärä suojaa päätä myös muussa hevosen käsittelyssä. Alaikäiset käyttävät tallilla kypärää aina käsitellessään hevosia.

 • Käytä turvaliiviä aina hypätessäsi esteitä. Turvaliivin käyttö on suositeltavaa myös muulloin ratsastettaessa, erityisesti maastossa. Turvaliivin käyttö ajaessa on suositeltavaa.

 • Käytä ratsastaessasi asianmukaisia jalkineita. Jos et omista ratsastusjalkineita, huolehdi, että jalkineissasi on korko. Käytä aina hevosten parissa jalkineita, jotka suojaavat jalkaa. Turvakengät on suositeltava vaihtoehto. Älä käsittele hevosia sandaaleissa tai vastaavissa jalkineissa.

 • Käytä käsineitä ratsastaessasi ja ajaessasi hevosella sekä taluttaessasi hevosta

 • Pukeudu asianmukaisesti. Ratsastaessa tulee välttää lepattavia vaatteita, hiertäviä saumoja, vaatteissa olevia naruja ja huppuja. Pidä takki kiinni ratsastaessasi.

 • Käytä ajaessasi suojalaseja.

Hevosen varusteet:

 • Ratsastettaessa ja ajettaessa hevosella tulee olla sopivat varusteet ja ne tulee pukea hevoselle oikein.

 • Hevosen varusteiden tulee olla ehjät ja käyttötarkoitukseen soveltuvat.

 • Ratsastettaessa satulavyö tulee muistaa kiristää asianmukaisesti, jotta satula pysyy hyvin paikoillaan.

 • Satulassa käytetään turvajalustimia, jotta minimoidaan ratsastajan riski jäädä kiinni jalustimeen putoamistilanteessa.

 • Maastossa käytetään runsasta määrää heijastimia ja otsalamppuja. Kärryillä ajettaessa pimeällä tai hämärällä täytyy olla kulkusuunnassa vasemmalla puolella eteenpäin valkoista ja taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin.

Yleisohjeita ratsastukseen:

- Kentän portit on ehdottomasti pidettävä suljettuina kentällä ratsastettaessa.

 • Yksin ei ole turvallista maastoilla.

 • Maastoon mentäessa on aina ilmoitettava, mihin lähtee.

 • Maastossa on aina oltava kännykkä mukana.

 • Ratsasta vain reiteillä, joihin on erityisesti annettu lupa

Jos olet epävarma jostakin asiasta, kysy aina neuvoa ja pyydä apua. Älä yritä tehdä sellaista, mihin taitosi eivät riitä tai mikä pelottaa.